onsdag 23 december 2015

Lindvinkeln.Lindvinkeln är ett sätt att mäta ut var den naturliga överrullningen egentligen ska ske.

Ofta tvingas hoven in till en onaturlig överrullning. Om vi tar hänsyn till hästens anatomi, funktion och den information som hoven och kroppen ger ser vi snart var överrullningen ska vara.

Vi har olika referenspunkter på hovens yttre delar som ska stämma överens med varandra. Hovterapeuten kan på så vis kontrollera vad hoven själv vill.
På grund av deformerade strålar är det ofta missvisande med att endast ta ut strålens referenspunkt. Strålen visar ändå sällan eller aldrig den riktning som vi letar efter.

Vid frågan om man kan förändra överrullningen på en gång, då det ibland handlar om flera centimeters förskjutning av tån, finns bara ett svar. Se till individen och situationen. Är man tveksam, ta hellre mindre än mer.

I en sned hov, där överrullningen ligger snett uppstår ett brus i rörelsen. Detta brus är som en påbyggnad utanpå den vanliga, väntade rörelsen i hoven, hästens ben och i hästens kropp.

Rörelsen fungerar som så, att ju snedare överrullning, desto större brus från hoven och upp i övriga kroppen.
Hästens ben förväntas att röra sig funktionellt, rakt fram med en funktionell landning.

När landningen blir åt ena eller andra sidan eller i tån, eller, en kombination av tå och sida, uppstår detta brus. Denna eller dessa extra rörelser som lägger sig utanpå den vanliga, väntade rörelsen.

När vi tittar på hästen i sin helhet kan vi då tänka på att de 4 olika benen kan ha 4 olika snedheter som på varje ben kan orsaka olika brus som blandar sig i den vanliga, väntade rörelsen uppe i kroppsmassan.

En hov med sned överrullning har olika belastningsdelar. Dels de stressade lamellerna, dels ett tryck i alla leder från hovled upp i halskotpelaren, ända bak i länd och SI - leder.

Dels det sneda trycket på sulan och trakterna och dels kombinationen av alla dessa, med mera.

Hovterapeuten tar hänsyn till de markörer som visar den funktionella överrullningen, dvs. den ursprungliga positionen som hästen själv uppvisat från början.
Hästen ses som en helhet och även olika delar uppe i kroppen ska betraktas för en rättvis bild.

Lindvinkeln är en sammanhängande information mellan senor på framsidan av benen och olika markörer under hoven som möts i en linje och visar den ursprungliga överrullningen samt också, visar den nuvarande, ofta väldigt sneda överrullningen.

Hovterapeuten kan med små förändringar hjälpa till att släppa på det tryck som uppstått i lederna genom den oftast långvariga snedheten och på så vis inom kort hjälpa hästen till 4 balanserade hovar som i sin tur hjälper hästen till ett renare rörelsemönster.

Det finns ett värde i att lära sig att läsa hoven och den tillhörande kroppen. Något som Hovterapeuten lär sig som introduktion i sin utbildning.

Lindvinkeln är en analysmetod av Carola Lind.

Metoden att ta hitta balansen i hoven genom nuvarande markörer har bearbetats sedan 1998. Fram till 2015 har ca: 7000 hästar X 4 hovar analyserats. 

Effekter har konstaterats och satts i samband efter 300 likadana eller så pass liknande att de kan kallas samma effekt.


www.funktionellhovterapi.se 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar